اصلاح تصويب‌نامه شماره 202953/ت39246هـ مورخ 13/12/1386

اصلاح تصويب‌نامه شماره 202953/ت39246هـ مورخ 13/12/1386 شماره213861/39246سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره 202953/ت39246هـ مورخ 13/12/1386 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم ابلاغ شده است، عبارت « خور شيلات (جاسك)» به اشـتباه عبارت « پوراف (جاسك)» تحـرير شده است، لذا مراتـب جهـت اصلاح اعلام مي‌شود.
دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي

18908 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/10/30 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران