اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تعيين ارزش هر سهم شركتهاي فولاد مباركه و فولاد خوزستان

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تعيين ارزش هر سهم شركتهاي فولاد مباركه و فولاد خوزستان شماره213867/38037وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره 104399/ت38037هـ مورخ 24/5/1388 شماره «29022» به اشتباه شماره « 29016» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي‌شود.
دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي

18908 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/10/30 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت رفاه و تامين اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنايع و معادن
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران