ماده واحده « تعيين مناسبت‌هاي جديد تقويم سال 1389 هجري شمسي»

ماده واحده « تعيين مناسبت‌هاي جديد تقويم سال 1389 هجري شمسي» شماره5811/88/دش(مصوب جلسه 648 مورخ 24/6/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 648 مورخ 24/6/1388، بنا به مصوبه مورخ 6/5/1388 شوراي فرهنگ عمومي، ماده واحده « تعيين مناسبت‌هاي جديد تقويم سال 1389 هجري‌شمسي» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده واحده ـ مناسبت‌هاي جديد ذيل، براي درج در متن تقويم سال 1389 هجري ـ شمسي تعيين مي‌شوند:
1ـ روز فناوري فضايي ـ 14 بهمن (روز پرتاب ماهواره ملي اميد به فضا).
2ـ روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسي شاهچراغ (ع) ـ 6 ذيقعده.
3ـ شهـادت زائران حرم رضوي به دست ايادي آمـريكا ـ 30 خرداد (عاشوراي 1373 شمسي).
4ـ تغيير قبله مسلمين از بيت‌المقدس به مكه معظمه ـ 15 رجب.
5 ـ سالروز شهادت سيدعلي اندرزگو ـ 2 شهريور (19 رمضان 1357 شمسي)».
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

18835 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/6/24 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران