تصويب‌نامه در خصوص تشكيل كارگروه كنترل بازار

تصويب‌نامه در خصوص تشكيل كارگروه كنترل بازار شماره151263/ت43505هـ
وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري
معاونت‌برنامه‌ريزي و نظارت‌راهبردي رييس‌جمهور ـ سازمان‌ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ15/7/1388 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ كارگروه كنترل بازار متشكل از آقايان مهدي غضنفري وزير بازرگاني (رييس)، صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي، علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، مرتضي بختياري وزير دادگستري، ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، حميد بقايي معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و سيدعزت‌الله ضرغامي رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي پيشگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات، نظارت بر قيمت‌گذاري كالاها توسط واحدهاي صنعتي، اجراي سيستم استفاده از كارت هوشمند، تصويب ساختار، تشكيلات و نيروي انساني مناسب براي مقابله با افزايش قيمتها و هماهنگي ميان دستگاهي براي معرفي و تبليغ كالاها و خدمات ايراني در بازارهاي جهاني و ساير اقدامات موردنياز تشكيل مي‌شود.
2ـ تصميم‌گيري درخصوص امور اجرايي موضوع يادشده به كليه اعضاي كارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور و تصويب و اصلاح آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع يادشده به وزيران عضو كارگروه تفويض مي‌شود.
3ـ تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو كارگروه (حسب مورد) در حكم تصميمات رييس‌جمهور هيئت وزيران بوده و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18832 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت صنايع و معادن
وزارت دادگستري
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت بازرگاني
وزارت جهاد كشاورزي
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران