اصلاحيه آيين‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده

اصلاحيه آيين‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده شماره67255/42596


وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه « در آيين‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده» موضوع تصويب‌نامه شماره 61572/ت42596ك مورخ 20/3/1388 در ماده (5) عبارت « مواد (3) و (4)» به اشتباه عبارت « مواد (4) و (5)» و شماره « ماده (18)» به اشتباه « ماده (20)» تحرير شده است، لذا مراتب براي اصلاح اعلام مي‌شود.
دبير هيئت دولت ـ مجيد دوستعلي

18753 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/4/25 :تاريخ تصويب
:موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت كشور
وزارت صنايع و معادن
سازمان حفاظت محيط زيست
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران