تصويب‌نامه درخصوص معافيت مالياتي واحدهاي احداث شده خارج از شعاع سي (30) کيلومتري مرکز استان خراسان شمالي، به مدت ده (10) سال

تصويب‌نامه درخصوص معافيت مالياتي واحدهاي احداث شده خارج از شعاع سي (30) کيلومتري مرکز استان خراسان شمالي، به مدت ده (10) سال شماره128381/ت41044هـ
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/7/1387 كه در مركز استان خراسان شمالي تشكيل شد، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1380ـ تصويب نمود:
واحدهاي احداث شده بعد از ابلاغ اين تصويب‌نامه در شهركها و نواحي صنعتي و مجتمع‌هاي صنعتي و گردشگري مورد تأييد وزارت صنايع و معادن و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حسب مورد (پس از شروع بهره‌برداري) خارج از شعاع سي (30) كيلومتري مركز استان خراسان شمالي، به مدت ده (10) سال مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن مي‌شوند.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18540 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/7/18 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنايع و معادن
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران