قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا

قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسياشماره 121623/753 ۱۲/۸/۱۳۸۶

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 8/8/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره 206541 19/12/1386

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل‌متحد در مركز و غرب آسيا كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هشتم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 121623/753 مورخ 12/8/1386 واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي نژاد

قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا

ماده واحده ـ در اجراء اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد (8) و (9) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به منظور ايجاد بستر مناسب براي تحقيق اهداف و مأموريتهاي سازمان فضايي ايران، اجازه داده مي‌شود سازمان فضايي ايران در چهارچوب فعاليتهاي مشترك منطقه‌اي و بين‌المللي و با همكاري سازمان ملل متحد نسبت به تأسيس مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي براي ارائه خدمات در منطقه مركز و غرب آسيا اقدام نمايد.
اين مركز با هدف پژوهش به منظور دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين فضايي و بهره‌گيري از آنها در پيشگيري و آمادگي مقابله با بلاياي طبيعي نظير زلزله، سيل، خشكسالي و غيره در مركز و غرب آسيا تشكيل شده و داراي شخصيت حقوقي بوده و از لحاظ تشكيلاتي وابسته به سازمان فضايي ايران خواهد بود.
تبصره 1ـ بار مالي ناشي از ايجاد و فعاليت اين مركز صرفاً از محل اعتبارات سازمان ملل متحد تأمين مي‌گردد.
تبصره 2ـ اساسنامه اين مركز ظرف سه ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هشتم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

18363 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/8/8 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران