اصلاحيه قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

اصلاحيه قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شماره 165131معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي (نهاد رياست جمهوري)

پيرو ابلاغيه قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت‌خيز و گازخيز و شهرستانها و بخش‌هاي محروم كشور به شماره 158209 مورخ 9/10/1386، نظر به اينكه در سطر سوم ابلاغيه (و در سطر دوم متن منتشره در روزنامه رسمي به شماره18307) عبارت «(1385)» صحيح مي‌باشد، لذا مراتب جهت اعمال اصلاح ابلاغ مي‌گردد.


معاون حقوقي و امور مجلس ـ سيداحمد موسوي

18318 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/10/11 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران