تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون فرهنگي

تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون فرهنگي شماره158807/ت38858هـدفتر هيئت دولت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت‌دولت در موارد زير به وزراي عضو كميسيون فرهنگي تفويض مي‌شود.
الف ـ اجازه برگزاري سمينارها، كنگره‌ها، بزرگداشتها و گردهمايي‌هاي بين‌المللي توسط دستگاههاي اجرايي، موضوع تبصره(3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي ـ مصوب 1370ـ. كه سقف هزينه‌هاي پرداختي از محل اعتبارات دستگاه مربوط دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال باشد.
ب ـ اصلاح مصوبات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات تفويض شده.
ج ـ اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه‌ها حسب مورد.
د ـ اصلاح تصويب‌نامه‌هاي مورد ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد).
ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مذكور مي‌باشد و مصوبات آن درصورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
2ـ تصويب‌نامه شماره 35824/ت37446هـ مورخ 8/3/1386 لغو مي‌گردد.
3ـ در موارد ضروري مصوبات كميسيون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رييس‌جمهور قابل طرح در هيئت وزيران مي‌باشد.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18302 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/9/18 :تاريخ تصويب
:موضوع دفتر هيات دولت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران