تصويب‌نامه درخصوص لازم‌الاجرابودن تصويب‌نامه موضوع اختصاص زمين‏ از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به بنياد امور ايثارگران در سال 1386‏

تصويب‌نامه درخصوص لازم‌الاجرابودن تصويب‌نامه موضوع اختصاص زمين‏ از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به بنياد امور ايثارگران در سال 1386‏ شماره91638/ت37259هـوزارت مسكن و شهرسازي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران

هيئت وزيران درجلسه مورخ 4/6/1386 بنا به پيشنهاد مشترك شماره ‏‏02/100/27332 مورخ 4/6/1386 وزارت مسكـن و شهرسازي و بنياد شهيد و امور ‏ايثارگران و به استناد جزء (5 ـ 1) بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور ‏تصويب نمود:‏
تصويب‌نامه شماره 175098/ت36698هـ مورخ 28/12/1385 در سال 1386 نيز ‏لازم‌الاجر است.‏


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18209 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/6/4 :تاريخ تصويب
:موضوع بنياد شهيد انقلاب اسلامي
وزارت مسكن و شهرسازي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران