تصويب‌نامه راجع به مهلت پرداخت تسهيلات غيرتضميني بخش خصوصي و تعاونيها

تصويب‌نامه راجع به مهلت پرداخت تسهيلات غيرتضميني بخش خصوصي و تعاونيها شماره23800/ت37070هـبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت بازرگاني

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 38192/1 مورخ 28/12/1385 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مهلت پرداخت تسهيلات غيرتضميني بخش خصوصي و تعاونيها جهت ذخيره‌سازي و تنظيم بازار كالاهاي اساسي از محل تسهيلات پيش‌بيني شده در جداول آيين‌نامه‏هاي اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385، تا پايان ارديبهشت سال 1386 تمديد مي‌گردد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18118 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/2/2 :تاريخ تصويب
:موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران