آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني كشور‏

آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني كشور‏شماره1241/86/1 11/2/1386‏

رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور‏

به پيوست تصويرنامه شماره 1243ـ ر ـ 10 ـ 9/2/1386 رئيس محترم سازمان ‏پزشكي قانوني كشور به همراه يك نسخه آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي ‏قانوني كه در تاريخ 10/2/1386 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه نيز رسيده، ‏جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.‏

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

شماره1243 ـ ر ـ 10 9/2/1386‏

محضر مبارك حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي دامت بركاته‏
رياست محترم قوه قضاييه

با احترام به پيوست آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني طبق ماده3 ‏قانوني تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور و آيين‌نامه اجرايي ماده8 قانون مذكور تقديم ‏مي‌گردد. ‏
خواهشمند است در صورت موافقت امر به ابلاغ فرماييد.‏

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور ـ دكتر سيدشهاب‌الدين صدر

آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني كشور‏

براساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 ‏مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله هزينه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني با در نظر ‏گرفتن تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح زير تصويب و ‏از تاريخ 1/1/1386 لازم‌الاجرا است.‏
ماده1ـ سازمان پزشكي قانوني كشور و كليه ادارات كل، مراكز و شعب تابعه موظفند ‏تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني مطابق تعرفه موضوع ماده2 آئين‌نامه از تاريخ ‏ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و كليه آئين‌نامه‌هاي قبلي ‏ملغي‌الاثر مي‌باشد.‏
ماده2ـ سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز به دريافت تعرفه خدمات خاص پزشكي ‏قانوني به شرح زير بوده و موظف است رسيد وجوه دريافتي را به مراجعين يا نماينده آنان ‏تحويل نمايد. ضمناً هزينه خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي كه به مراكز خارج از سازمان ‏ارجاع مي‌شود، حسب مورد توسط متقاضي به همان مراكز پرداخت مي‌گردد.‏

(جدول)

ماده3ـ در صورت تشخيص سازمان پزشكي قانوني كشور درخصوص افرادي كه معسر ‏از پرداخت هزينه‌هاي خدمات پزشكي قانوني باشند رييس سازمان و مقامات مجاز از طرف ‏ايشان مي‌توانند آنان را از پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي مربوطه معاف نمايند.‏

رييس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي


18114 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/2/10 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان پزشكي قانوني كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران