مرجع تنظيم و تصويب سياستهاي اجرايي و خط و مشي اجراي مشاوران ماده 187

مرجع تنظيم و تصويب سياستهاي اجرايي و خط و مشي اجراي مشاوران ماده 187

اصلاح آئين‌نامه اجرايي ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه – مصوب 1381 -

ر.ك به شماره 17620 - 2/6/1384

اصلاح ماده (2) – به منظور تنظيم و تصويب سياستهاي اجرايي و خط مشي اجراي ماده 187 هيأتي مركب از معاون اول رئيس قوه‌قضائيه ( بعنوان رئيس هيأت)، رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه ، معاون آموزش قوه‌قضائيه ، دادستان انتظامي قضات، دبير هيأت مركزي گزينش قوه قضائيه، مديركل امور عمومي و مالي حوزه رئيس قوه‌قضائيه، رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان و يك نفر از قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي 9 به بالا مي‌باشند با تعيين رئيس قوه‌قضائيه تشكيل مي‌گردد. جلسات هيأت حداقل با حضور پنج عضو رسميت داشته و رأي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيأت اداري بوده و با رأي اكثريت كه رئيس هيأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

اصلاح بند (و) ماده 2 – رئيس مركز توسط رئيس قوه‌قضائيه و از قضاتي كه داراي پايه قضايي 9 به بالا و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي مي‌باشند و براي مدت 3 سال تعيين مي‌شود.

الحاق (2) تبصره به ماده 2 –

تبصره (1)- امور اداري و مالي مركز تحت نظارت رئيس قوه‌قضائيه مي‌باشد.

تبصره (2) – رياست هيأت اجرايي مي‌تواند بعضي از وظايف خود را به رياست مركز تفويض نمايد.

اصلاح ماده (3) - « زير مجموعه معاونت قضايي» به « تحت نظارت رئيس قوه‌قضائيه».

اصلاح ماده (4)- « در ذيل معاونت قضايي» حذف مي‌شود.

الحاق يك تبصره به ماده (10)-

تبصره 6 – اعضاي هيأت علمي و كارشناسان رسمي شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور به شرط داشتن 10 سال سابقه كار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن 15 سال سابقه از آزمون و كارآموزي معاف مي‌باشند و پس از احراز ساير شرايط مندرج در ماده (5) آئين‌نامه و در صورت تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي و تجربه آنها توسط سازمان مذكور ، به آنان پروانه كارشناسي در حوزه‌هاي قضايي كه مورد نياز مي‌باشد اعطاء مي‌شود.

اصلاح ماده (15) –

« مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيأت محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسانيد تا باتوجه به اختيار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمايد.»

الحاق يك تبصره به ماده (26) آئين‌نامه اجرايي-

« ميزان تمبر وكالت و ماليات وكلاء و مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آئين‌نامه حسب مورد با رعايت تخفيف 40% يا 60% مقرر در اين ماده بالنسبه به وكلاء و كارشناسان رسمي دادگستري محاسبه و پرداخت مي‌شود.»

اصلاح تبصره (2) ماده 25 آئين‌نامه اجرايي-

« پذيرفته‌شدگان مشاور حقوقي، وكالت و كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهد شوند كه حسب ارجاع هيأت و مركز خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان، شاكيان و اصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل و كارشناس ندارند بصورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند و ذيحسابي دادگستري نيز موظف است در هر سال 5% اعتبار مصوب وكالتهاي تسخيري و معاضدتي يا كارشناس معاضدتي را در اختيار مركز قرار دهد تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت حق‌الزحمه وكلاء و مشاورين حقوقي و كارشناسان مجاني اقدام نمايد.»

17620 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1384/6/2 :تاريخ تصويب
:موضوع مجلس شوراي اسلامي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران