تصويبنامه در مورد جدول استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم


شماره 44980/ت439 5/5/1368
هيات وزيران در جلسه مورخ 20/3/1368 بنا به پيشنهاد شماره 11115/4238/4/30 مورخ 19/4/1358 وزارت امور اقتصادي و دارائي جدول استهلاك موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 23/12/1366 مجلس شوراي اسلامي را بشرح پيوست تصويب نمودند.
نخست وزير- ميرحسين موسوي

جدول استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366
شرح دارائيهاي قابل استهلاك نرخ استهلاك
- - - - - - - - - -
نزولي مستقيم
به درصد به سال
گروه 1- صنايع مشترك و تجهيزات خدمت و پشتيباني:
1- موتورهاي مولد نيرو ونيروگاهها 10% 15 سال
2- توربين هاي آب،بخار،گازومولد بخار ( تريوژنراتورها ) 10%
3- كوره هاي بخار، ديگهاي بخار و اجزاء و تجهيزات مربوطه 15سال
4- برجهاي خنك كننده و تصفيه آب و پمپ ومخازن سوخت و غيره 15سال
5- موتورهاي مولد و ژنراتورها تا 375 دور در دقيقه 12%
6- موتورهاي مولد وژنراتورها از 375دور تا750 دور در دقيقه 12%
7- موتورهاي مولد و ژنراتورها از 375 دور تا 750 دور در دقيقه 12%
8- ترانسفورماتورها و تابلوهاي برق و ملحقات آن وكليد وكابل و هزينه مستقيم كابل
كشي و پايه ها 12%
9- آسانسورها وپله هاي برقي، نوار نقاله ها(مكانيكي، برقي پتومانيكي) وپل متحرك و
ملحقات آن 15%
10- ماشينهاو وسائلي كه با باطري و هواي فشرده(پنوماتيك با موتور كار مي كنند. 15%
11- كمپرسورهاي ثابت، متحرك وماشينهاي مولد هوا 15%
12- كليه تجهيزات كارگاههاي كمكي و سرويس دهنده و پشتيباني 10%
13- كليه ماشين آلات كارگاههاي فلزكاري، تراشكاري و يدكي سازي
( غيرسري سازي ) كمكي وپشتبياني 10%
14- كليه ماشين آلات كارگاههاي ريخته گري و پرداخت و يدكي سازي
( غيرسري سازي ) ، كمكي وپشتيباني 12%
15- ماشينهاي ويژه نظافت كارخانجات و جاروب گردگير 4 سال
16- تجهيزاتي مخابراتي، تلكس و تلفن و بي سيم و غيره 10سال
17- تجهيزات وسائل آزمايش وكنترل كيفي وكمي وآزمايشگاهي 10%
18- تجهيزات آتش نشاني و سيستم اطفاء حريق 5سال
19- سيستم آبرساني و فاضلاب كارخانه و تجهيزات 12%
20- تاسيسات حرارت مركزي و ايجاد سرما(برودتي)و تلمبه خانه هاي چاههاي عميق
ونيمه عميق باوسائل ومخازن مربوطه وچاه ها 12%
گروه22- صنايع فلزي :
1- انواع ماشينهاي پرس،پرس بريك و سري سازي ويژه توليدانبوه و سري و امثالهم 8 سال
2- انواع ماشينهاي برش و قيچي(مكانيكي، هيدروليكي و برقي و سري سازي ويژه
توليد انبوه وسري 8 سال
3- انواع ماشينهاي ساخت ابزار و سري سازي ويژه توليد انبوه و سري 8 سال
4- انواع ماشينهاي تراش اتوماتيك ان سي وسي.ان.سي و فرز اتوماتيك وسري سازي ويژه توليد انبوه و سريه به اضافه سايرماشينهاي ان.سي براده برداري 10 سال
5- انواع ماشينهاي تراش و فرز و صفحه تراش و دنده تراش و دريال معمولي و كل ماشينهاي براده برداري براي كارهاي سري 10 سال
6- انواع ماشينهاي فلز كاري از هر قبيل و آهنگري و قطعه سازي و قالب سازي 10 سال
7- وسائل و تجهيزات جوشكاري(جوش برق، كاربيت، جوش نقطه، ارگون و غيره) و لحيم كاري 4 سال
8- كوره هاي دستي غير اتوماتيك ثابت و دوار نفتي وبرقي و ذغالي براي مصارف محدود و گازي 5 سال
9- ماشين آلات قوطي سازي، بشكه سازي، چاپ فلزات و در بطريسازي 12%
10- ماشينهاي چاقوسازي، تيغه سازي، تيغه تيزكني، تيغ سازي، مته سازي، سوهان سازي، گداز فلزات، موج دادن فلزات، تيغ صورت تراشي( توليد انبوه 10سال
11- ماشينهاي لوله سازي،پروفيل سازي، سيم و تور سيمي و ساير مصنوعات فلزي(توليد انبوه )
12-
13- اخت طلاآلات وفلزات قيمتي و پرداخت آنها بطور سري سازي 10 سال
14- ماشين آلات ويژه آبكاري و گالوانيزه كردن فلزات مانند آب گرم، آب نيكل و لعاب و غيره 10 سال
15- ماشين آلات تهيه و توليد ميخ وپرچ و پيچ و مهره اتوماتيك و معمولي براي توليد انبوه 12 سال
16- ماشين آلات نورد كاري و ساخت ورقهاي فلزي و غلطكها براي توليد انبوه 12 سا ل
17- ماشيين آلات تهيه و توليد پودر والكترود جوشكاري (توليد انبوه) 12 سال
18- ماشين آلات ساخت و توليد ميز وصندلي فلزي و درب و پنجره (سري سازي) 10 سال
19- ماشين آلات ساخت تابلوهاي برق وترانسهاي برق (سري سازي) 10 سال
20- ماشين آلات ريخته گري و قالب گيري (سري سازي) 10 سال
21- ماشين آلات جيك و فيكسچر و قيد و بست وازاين قبيل 8 سال
22- ماشين آلات توليد صندوق نسوز 12%
23- ساير ماشين آلات و تجهيزات گروه صنايع فلزي از قبيل پايه هاي فلزي انتقال نيرو، سقفهاي سوله، اسكلت فلزي و آنهائيكه ذكر نشده كلا 10 سال
گروه3- صنايع حمل و نقل :
1- صنايع توليد اتومبيل وخودرو 10 سال
2- صنايع توليد كاميون خودروهاي سنگين 10 سال
3- صنايع توليد انواع موتورسيكلت 10 سال
4- صنايع توليد انواع دوچرخه وسه چرخه 10 سال
5- صنايع توليد قايق وكشتيهاي بدون موتور 10 سال
6- صنايع توليد كشتيهاي موتوردار تا 500 تن 10 سال
7- صنايع توليد كشتيهاي موتوردار از 500تن به بالا 10 سال
8- صنايع توليد كشتيهاي بزرگ و نفت كش 15 سال
9- صنايع توليد هواپيما و هلي كوپتر 15 سال
10- صنايع توليد لوكوموتيو و قطارهاي هوائي، زميني و زير زميني و واگن 15 سال
گروه 4- وسائط نقليه:
1- اتومبيل وخودرو تا 4 سيلندر و بنزيني 25%
2- اتومبيل و خودرو از 4 سيلندر به بالاو بنزيني 25%
3- اتومبيل وخودرو ديزلي و تا 4 سيلندر 25%
4- اتومبيل و خودرو ديزلي از 4 سيلندر به بالا 25%
5- وانت و باركش و تاكسي و كرايه تا 4 سيلندر و بنزيني 30%
6- وانت و باركش و كرايه از 4 سيلندر به بالا و بنزيني 30%
7- كاميون و كاميونت تا 4 سيلندر ديزلي و تا 5 تن ظرفين 25%
8- كاميون و انواع باركش ديزلي از 4 سيلندر به بالا و تا 10 تن ظرفيت 30%
9- كاميون و باركش و تريلر تا ظرفيت 20 تن 35%
10- كاميون و باركش و تريلر تا ظرفيت 35 تن 35%
11- كاميون و باركش و تريلر از 35 به بالا ( دامپ تراكها هم جزء همين رده مي باشد) 35%
12- لوكوموتيو و قطارهاي هوائي ، زميني و زير زميني 20%
13- انواع هواپيماهاي مسافري و باري و سمپاشي نقشه برداري و امثال آن 25%
14- انواع هلي كوپتر 25%
15- انواع موتورسيكلت 35%
16- انواع دوچرخه و سه چرخه 35%
17- شناورهاي بدون موتور( پارچ ) 20%
18- قايقهاي موتوري بنزيني تا 25 اسب 30%
19- قايقهاي موتوي بنزيني تا 65 اسب 30%
20- قايقهاي موتوري بنزيني تا80 اسب 30%
21- قايقهاي موتوري بنزيني از80 به بالا 25%
22- قايق وكرجي ديزلي تا 50 اسب 15%
23- قايق وكرجي ديزلي تا 100 اسب 15%
24- قايق وكرجي ديزلي از 100 به بالا 15%
25- كشتيهاي موتوردارتاظرفيت 500 تن 15%
26- كشتيهاي موتوردار از ظرفيت 500 به بالا 15%
27- كشتيهاي سردخانه دار 15%
28- كشتيهاي نفت كش 15%
گروه5- ماشين آلات ساختماني و راهسازي:
1- كليه ماشين آلات ساختماني، مكانيكي ، هيدورليكي، الكتريكي، چرخ لاستيكي و يا زنجيري همچنين جراثقالها و ماشينهيا حفاري به اضافه كارخانه هاي تهيه بتن و سنگ شكنها و ماشينهاي پايه كوبي، دمپر، الواتور، ميكس ، ويبراتور و غيره 25%
2- كليه ماشين آلات راهسازي ( انواع بلدرزها، گريدرها، غلطكها، فنيشر، ماشينهاي تهيه اسفالت، فيلرها و شمع كوب و كمپاكتورها و غيره) 25%
3- ماشين آلات مربوط به فرودگاه مانند ماشينهاي علامت گذار، برف روب و خشك كن و يدك كش و پله هاي متحرك و كمپرسورها و جكهاي هيدروليكي و غيره 25%
4- ماشين آلات مربوط به بندرسازي(ماشينهاي بتون ريزي زيرآب، لوازم غواصي ، اسكله هاي موقت و غيره 25%
5- ماشين آلات مربوط به سدسازي(ماشين حفر كانال و....) 25%
6- كليه ماشين آلات شهرسازي وابنيه سازي(اعم ازماشين بلوك زني ، لوله گذار، ماشينهاي جذب كننده، ماشين آلات جوش زني، لوله ها وساير ماشينهاي مشابه كه ذكر نشده 25%
گروه6- لوازم و تجهيزات و ابزار كار:
1- كليه ابزار و لوازم كار از قبيل آچار، چكش، بيل و كلنگ مته برقي، فورگون،دستكش وماسك، سلطل و ساير وسائل از اين قبيل(تمام بحساب هزينه بهره برداري ومصرفي بهزينه گرفته مي شود) 10%
گروه7- مشاين آلات معدن:
1- دستگاههاي شستشو و پرعيار كردن سنگ معدن 5 سال
2- ريل، واگن، لكوموتيو ولوله هاي آهن 5 سال
3- وسائل حفاري واستخراج معدن مانند سونداژ، بيلهاي مكانيكي وتراكتور، باركن، انواع كمپرسورها، دريل ها، انواع اسكاواتور سنگ شكن، آسياب و مخازن فلزي و تجهيزات مربوطه 5 سال
4- وسائل جلوگيري از ريزيش سقف معادن از قبيل تيرهاي بتوني، تيرهاي آهن، سيستم جكهاي هيدروليك كه در معادن ذغال سنگ بكار مي رود 2 سال
تبصره1- هزينه هاي اكتشاف و تهيه و همچنين هزينه هاي ضروري راهسازي طبق اسناد مثبته بشرح زير قابل استهلاك مي باشد:
الف- هزينه هاي اكتشافي و تداركات مقدماتي تا تاريخ شروع به بهره برداري معدن براي هر سال از تاريخ شروع بهره برداري به نسبت مقدار استخراج هر سال با مقدار سهميه معينه از طرف وزارت معادن و فلزات براي همان سال ظرف مدت هشت سال استهلاك پذير است به شرط آنكه ميزان استهلاك ساليانه كمتر از يك هشتم كل هزينه هاي مزبور نباشد.
ب- هزينه هاي مربوط به راهسازي و ايجاد تونلها و چاههالي اصلي به منظور بهره برداري از تاريخ بهره برداري به نسبت ذخيره معدن تقسيم وبه ميزانيكه به هر تن تعلق مي گيرد قابل استهلاك ميباشد(تشخيص ميزان ذخيره معدن با اداره كل معادن است).
ج- هرگاه بهره بردار ضمن عمليات بهره برداري به ماده معدني جديدي برخورد نموده و در نتيجه ميزان ذخيره نوعا" و يا كلا" از مقدار پيش بيني شده ابتدائي تجاوز نمود(استهلاك ميزان مستهلك نشده از هزينه هاي مذكور در بند ب به نسبت مجموع ذخائر موجود محاسبه خواهد گرديد( تعيين مقدار ذخيره جديد به اداره كل معادن مي باشد).
د- چنانچه حق امتياز بهره برداري معدن واگذار شود و يا از طرف صاحب امتياز به شخص ديگر به شركت گذارده شود و يا صاحب امتياز آن را بعنوان سهم الشركه خود به شركت ديگري انتقال دهد مبلغ پرداختي به واگذارنده و يا مبلغي كه بعنوان سرمايه صاحب امتياز از اين بابت در شركت گذارده شده قابل استهلاك محسوب و به ميزان ذخيره معدن تقسيم و مستهلك مي گردد.
معادني كه در حال بهره برداري واگذار شود واگذارنده مكلف گواهي لازم دائر به مقدار ذخيره موجود در معدن از اداره كل معادن دريافت و به خريدار تسليم نمايد كه ماخذ محاسبه استهلاك قرار داده شود.
ه- ماشين آلات و لوازم و اثاثيه و ابزار و غيره كه از طرف بهره بردار معدن انتقال داده شود استهلاك آنها از طرف بهره بردار جديد به ميزان بهاي باقيمانده مستهلك نشده و براساس مقررات اين ماده قابل استهلاك خواهد بود.
تبصره2- در مور ماشين آلات و تجهيزات شركتهائي كه براي استخراج معدن تشكيل شده يا مي شوند( به استثناي ابزار و ادوات كار قابل استهلاك در سال استفاده و اتومبيل اعم از باري و سواري و اتوبوس وموتورسيكلت و دوچرخه و همچنين هزينه هاي قابل استهلاك مانند هزينه هاي اكتشاف و تهيه و ساير هزينه هاي ضروري براي اكتشاف و تدارك مقدماتي موضوع تبصره يك گروه 76 صنايع اين جدول كه به هر حال در اين قبيل موارد از لحاظ ميران استهلاك تابع مقررات جدول مزبور خواهد، به ترتيب زير عمل مي شود:
الف- ماشين آلات و تجهيزاتيكه براي تغليظ و ذوب و تصفيه مواد معدني مورد استفاده قرار مي گيرند به جاي نرخهاي مقرر در جدول استهلاكات كلا" در مدت ده سال از تاريخ بهره برداري مستهلك خواهند شد.
ب- ماشين آلات و تجهيزاتي كه براي اكتشاف و استخراج معدن مورد استفاده قرار مي گيرند و همچنين كاميونهائي مخصوص حمل مواد معدني كه منحصرا" براي حمل و نقل در داخل محوطه معدن مورد استفاده قرار مي گيرند و معمولا" در جاده هاي عمومي مورد استفاده قرار نمي گيرند به جاي نرخهاي مقرر در جدول استهلاك كلا" در مدت پنج سال از تاريخ بهره برداري مستهلك خواهند شد مفاد بندهاي الف و ب اين تبصره شامل ماشين آلات و تجهيزات مزبور كه پس از اولين سال فروش مواد استخراج شده از معدن تجديد يا اضافه مي شود نخواهد بود و در مورد ماشين آلات تجديد يا اضافه شده پس از تاريخ مذكور صرفا" براساس اين جدول عمل خواهد شد.

شرح دارائيهاي قابل استهلاك نرخ استهلاك
- - - - - - - - - - - -
نزولي مستقيم
به درصد به سال
گروه 8- ساختمانهاي كارگاهي و منازل سازماني كارخانجات:
1- كليه سالنهاي كارگاهها و كارخانجات توليد و نصب
ماشين آلات 10%
2- سالن كارگاههاي كمكي، انبارها، دفتر
كارگاه 8%
3- منازل سازمان ومسكوني كاركنان در محل كارخانجات
و تاسيسات ساختمانهاي مسكوني 8%
4- منازل و ساختمانهاي مسكوني در محل معادن و
كارگاههاي مربوطه 8%
5- ساير ساختمانها 7%
گروه9- صنايع نساجي و پوشاك:
1- ماشين آلات توليدي و مقدماتي ريسندگي و
بافندگي 8 سال
2- ماشين آلات توليدي ريسندگي 8 سال
3- ماشين آلات توليدي بافندگي 8 سال
4- ماشين آلات پرداخت 8 سال
5- ماشين آلات سفيد كردن منسوجات 8 سال
6- ماشين آلات رنگرزي و چاپ و تكميل 8 سال
7- ماشين آلات بسته بندي 8 سال
8- ماشين آلات پيله كشي 8 سال
9- ماشين آلات توليد جوراب و پوشاك زير
(از الياف طبيعي و مصنوعي) 8 سال
10- ماشين آلات برودري دوزي و دوخت 8 سال
11- ماشين آلات تهيه طناب و نخ (الياف
طبيعي ومصنوعي) وقطان بافي، توربافي 8 سال
12- ماشين آلات توليد لباس و كرست و چتر
و كلاه 8 سال
13- ماشين آلات تهيه محصولات نمدي 8 سال
گروه 10- صنايع پلاستيك:
1- ماشين آلات وتجهيزات پلاستيك سازي وبسته
بندي، مشمع و ورق پلاستيك و ساير مصنوعات
پلاستيكي 10 سال
2- ماشين آلات ساخت نوار كاست و صفحه گرامافون
و مشابه 10 سال
3- ماشين آلات توليد لوله واتصالات پلاستيكي
وبي، وي، سي و مشابه 10 سال
4- ماشين آلات توليد كيسه و لفاف و نخ نايلوني و
پلاستيكي 10 سال
5- ماشين آلات لوله، مشمع قيراندود و غيره 10 سال
6- انواع فلطك براي ساخت پلاستيك 5 سال
7- هزينه قالبها از تاريخ شروع در حساب هزينه بهره
برداري پذيرفته مي شود 100%
گروه 11- صنايع داروئي و بهداشتي و پزشكي :
1- ماشين آلات توليدي داروسازي وبسته بندي آن 10سال
2- ماشين آلات صابون سازي و بسته بندي 8 سال
3- ماشين آلات توليد و ساخت خمير دندان و خمير
داندانسازي و مسواك وبرس ومشابه 8 سال
4- ماشين آلات توليد باندهاي طبي و پنبه هيدروفيل و
وسائل ضد عفوني 8 سال
5- ماشين آلات توليد وسايل آرايشي، عطر وادوكلن و گلاب و دودورانت و ساير محصولات آرايشي زنانه مانند سشوار و
غيره 10 سال
6- ماشين آلات تهيه و توليد گلسيرين 10 سال
7- مايشن آلات تهيه و توليد پوردهاي ظرفشوئي و
رختشوئي و پاك كننده 8 سال
8- ماشين آلات و تجهيزات تهيه سموم دفع آفات خانگي وكشاورزي و غيره 8 سا ل
9- وسائل اطاق عمل و جراحي و ابزار و تجهيزات
بيمارستاني (وسايل داندانپزشكي و پيراپزشكي و آزمايشگاهي و راديولوژي و راديوترابي فيزيوترابي و
بيهوشي و امثالهم) 10 سال
10- ماشين آلات تهيه و توليد وسائل اطاق عمل وجراحي و ابزار و تجهيزات بيمارستاني(وسايل دندانپزشكي وپيراپزشكي وامثالهم 10%
گروه 12- صنايع روغن نباتي و تصفيه روغن:
1- ماشين آلات تهيه و توليد روغن نباتي كلا" 10 سال
2- ماشين آلات و تجهيزات روغن كشي شامل (سيلوها، پاك كننده ها، ليتوگيري، خوردكن، جداكننده، آسيابها، برس و صافيها 10 سال
3- ماشين آلات تصفيه روغن شامل (سانتريفيوژ، بيرنگ كننده ها، توليد هيدروژن، صافيها، بي بوكننده ها، بسته بندي، اندازه گيري و مخازن) 10 سال
گروه 13- صنايع چاپ و تكثير و گراور:
1- مايشينهاي چاپ و چاپخانه شامل دستگاههاي (مركب سازي، برش، چاپ افست، چاپ معمولي، چاپ پلاستيك شيشه وصحافي) وماشينهاي حروف سازي و تهيه كليشه وگراور 10%
2- ماشينهاي پلي كپي، فتوكپي،تكثير، اوزاليد، زيراكس ومشابه 5 سال
3- حروف چاپخانه و كلشه و گراور در سال استفاه در حساب هزينه بهره برداري پذيفرته مي شود 100%
گروه 14- صنايع شكر و قند:
1- ماشين آلات توليدي شكروقندازچغندرقندونيشكر 15سال
2- ماشين آلات تصفيه شكر و تهيه قند و حبه وكليه، آپارتها ومخازن شربت 15 سال
گروه15- صنايع مصالح ساختماني:
1- ماشين آلات توليد كاشي و سراميك و لعاب كاشي وو توليدرنگ و غيره 10 سال
2- ماشين آلات توليد آجر معمولي، آجر نسوز، آجراتوماتيك، آجر سراميكي ، آجر فشاري، آجر ماشيني ، آجر سفال ومشابه 10 سال
3- ماشين آلات توليد سفال و پوكه وغيره 10 سال
4- ماشين آلات توليد شن وماسه و دانه بندي و تهيه بتون و تهيه اسفالت وغيره 10 سال
5- ماشين آلات توليد سنگبري و سنگ كوبي و صيق زني، موزائيك سازي، سنگفرش، بلوك و جدول زني 10 سال
6- ماشين آلات توليد گچ وآهك وگچهاي پيش ساخته 10 سال
7- ماشين آلات توليد تيه لوله وورق سيماني، نسوز و پنبه نسوز واتصالات مربوطه 10 سال
8- ماشين آلات توليد خانه هاي پيش ساخته، سيپوركس، تيرچه بلوك، سقف و بلوك و اسلاب و غيره 10 سال
9- ماشين آلات توليد لوازم بهداشتي ساختمان، آب و فاضلاب ساختمان و تجهيزات مربوطه به اضافه قالبها 10 سال
گروه16- صنايع شيشه:
1- ماشين آلات توليد شيشه هاي بطري، شيشه نشكن، شيشه ساختماني و تراش شيشه و شيشه مشجر 10 سال
2- ماشين آلات توليد چيني و بلور و آئينه و غيره 10 سال
3- كوره دوب مواد و بوته 8 سال
4- ماشين آلات تهيه ساير مصنوعات شيشه از قبيل حباب چراغ و آمپولها و پشم شيشه و غيره 8 سال
5- قالبهاي مربوط به تهيه ظروف و غلطكها و آجر نسوز مورد مصرف كوره از تاريخ شروع استفاده در حساب هزينه بهره برداري منظور مي گردد. 100%
گروه 17- صنايع سيمان:
1- ماشين آلات و تجهيزات توليد و تهيه سيمان معمولي، زنگين ومخصوص و وسائل بسته بندي ( سنگ شكنهاي آسيابها، كوره ها و فيلترها و مخلوط كنها و غيره 10 سال
2- كليه قالبهاي مربوط به صنايع ساختماني و سيمان از تاريخ شروع استفاده در حساب هزينه بهره برداري منظور خواهد شد 100%
گروه 18- صنايع غذائي و خوراكي و نوشابه سازي:
1- ماشين آلات تهيه و توليد شير و لبنيات پاستوريزه 10 سال
2- ماشين آلات تهيه و توليد بستني 10 سال
3- ماشين آلات تهيه و توليد آدامس، شكلات، آب نبات، تافي و نظائر آن 10 سال
4- ماشين آلات تهيه و توليد نان، بيسكويت، انواع شيريني و قندريزي، آب نبات سازي غيره 8 سال
5- ماشين آلات تهيه و توليد كارخانجات كنسرو وكمپوت و آبميوه
8 سال
6- ماشين آلات تهيه و توليد كالباس و سوسيس ونظايرآن 10 سال
7- ماشين آلات تهيه و توليد آرد و بيكينگ پاودر ومشابه 8 سال
8- ماشين آلات تهيه و توليد خشكبار 8 سال
9- ماشين آلات تهيه و توليد ماكاروني و رشته و نظائرآن 8 سال
10- ماشين آلات تهيه و توليد كارخانه برنج كوبي 10 سال
11- ماشين آلات تهيه و توليد نشاسته و گلوكز وغيره 8 سال
12- ماشين آلات تهيه و توليد چاي و بسته بندي چاي 8 سال
13- ماشين آلات تهيه و توليد خمير مايه نان و ساير صنايع
تخميري 8 سال
14- ماشين آلات تهيه و توليد ساخت شير خشك، غذاي كودك ومواد پروتئيني 8 سال
15- ماشين آلات تهيه و توليد الكل صنعتي و تجارتي 10 سال
16- ماشين آلات تهيه و توليد نوشابه هاي غير الكلي مانند پبسي وكوكا و آب معدني ومشابه 10 سال
17- ماشين آلات تهيه و لويد سركه 8 سال
18- سنگ آسياب در سال استفاده در حساب هزينه پذيرفته
مي شود 100%
گروه 19- صنايع شيميائي :
1- ماشين آلات تهيه مواد اسيدي 6 سال
2- ماشين آلات تهيه و توليد مواد بازي و تهيه سود گستيك، كربنات و بي كربنات دو سود و غيره 6 سال
3- ماشين آلات تهيه و توليد مواد شيميايي حلال ورزين ها
و مشابه 6 سال
4- ماشين آلات تهيه و توليد كودهاي شيميائي مانند اوره، سوپر فسفات، پطاس، آمونياك و غيره 6 سال
5- ماشين آلات تهيه و توليد گازهاي اكسيژن، هيدروژن، هليوم وتجهيزات حمل ونقل و تخليه و پر كردن آنها و مخازن و
كپسولها 8 سال
6- ماشين آلات تهيه و توليد روغنهاي معدني و روغنهاي موتور و روغنهاي مخصوص و تصفيه خانه هاي مربوط 15 سال
7- ماشين آلات تهيه و توليد الياف و نخهاي مصنوعي مانند پلي اكريل و ..... 10 سال
8- ماشين آلات تهيه و توليد مواد رنگ، روغن جلا، و روغنهاي صنعتي، لاك الكل و جلا و غيره 10 سال
9- ماشين آلات تهيه و تولي واكس، ورني، بتونه وشمع 8 سال
10- ماشين آلات تهيه و توليد مواد اوليه پلاستيك 8 سال
11- ماشين آلات تهيه وتوليدمواد شيمائي، منابع معدني وغيره 10 سال
12- ماشين آلات تهيه و توليد مواد شيميائي از منابع آلي وغيره 8 سال
گروه 20- صنايع نفت و پتروشيمي
1- ماشين آلات توليد و پالايش نفت ومشتقات آن 10 سال
2- ماشين آلات اكتشاف و حفر چاههاي نفت زميني 10 سال
3- ماشين آلات اكتشاف و حفر دريائي و فلات قاره 10 سال
4- كليه ماشين آلات ايستگاهها و پمپ خانه هاي تقويتي فشار 10سال
5- كليه ماشين آلات وتجهيزات توليد مواد پتروشيمي 10 سال
گروه 21- صنايع سلولزي و چوبي :
1- كليه ماشين آلات تهيه و توليد كارتون وجعبه مقوائي 12 سال
2- كليه ماشين آلات تهيه و توليد دستمال كاغذي، تيشو، كاغذ ديواري و تزئيني ومشابه 12 سال
3- كليه ماشين آلات تهيه و توليد ليوان كاغذي ومقوائي و كاغذهاي پارافيني ومشابه 12 سال
4- كليه ماشين آلات تهيه و توليد پاكت و كاغذبري 12 سال
5- كليه ماشين آلات تهيه و توليد كاغذ سمباده وسايركاغذهاي صنعتي 8 سال

6- كليه ماشين آلات تهيه و توليد چوب و چوب بري و خرده چوب ومشابه 10 سال
7- كليه ماشين آلات تهيه و توليد تجاري از قبيل اره، فرز، رنده و امثال آن 10 سال
8- كليه ماشين آلات تهيه و توليد تخته چندلا ، فيبر، نوئپان، اشباع چوب و روكش و غيره 10 سال
9- كليه ماشين آلات تهيه و توليد قالب كفش ومدل سازي 10سال
10- كليه ماشين آلات تهيه و توليد پاركت چوبي 10 سال
11- كليه ماشين آلات تهيه و توليد ميل و صندلي و نيمكت و فقسه وغيره 10 سال
12- كليه ماشين آلات تهيه و توليد فرميكا 10 سال
13- كليه ماشين آلات تهيه و توليد صنايع كبريت سازي و مواد محترقه آتش بازي 10 سال
14- ماشين آلات تهيه و توليد وسائل وماشين آلاتي كه در اين صنعت بكار ميرود 10 سال
گروه 22- صنايع كاغذ و خمير كاغذ:
1- ماشين آلات توليد خمير كاغذ بروشهاي شيميائي، مكانيكي و ساير روشهاي توليد 10 سال
2- ماشين آلات توليد و ساعخت كاغذ و مقوا از هر نوع و كاغذ اسكناس 10 سال
گروه 23- صنايع برق و الكترونيك:
1- ماشين آلات تهيه و توليد تلويزيون، راديو، ضبط، گرامافون و ساير وسائل تصويري و صوتي الكترونيك وماشينهاي محاسباتي الكترونيكي و دستگاههاي مونتاژ و غيره 10 سال
2- ماشين آلات تهيه و توليد لامپهاي اكتريكي و الكتريكي، شمعي، چراغهاي راهنمائي و علائم خبري 8 سال
3- ماشين آلات تهيه و توليد لامپهاي نئون و گازي و فلورسنت و مشابه 8 سال
4- ماشين آلات تهيه و توليد كابل و سيم و روكش جهت برق فشارقوي و ضعيف از فولاد و مس و آلياژهاي ديگر براي مصارف مختلف 8 سال
5- ماشين آلات تهيه و توليد انواع مقره 8 سال
6- ماشين آلات تهيه و توليد انواع مقره 8 سال
7- ماشين آلات تهيه و توليد لوله برگمن 8 سال
8- ماشين آلات تهيه و توليد لوازم اندازه گيري برق والكترونيك و انواع ترانس و ساير لوازم برقي و الكترونيك 8 سال
9- ماشين آلات تهيه و توليد باطري خشك و باطري تر و ذغالهاي صنعتي 8 سال
گروه 24- صنايع لوازم خانگي :
1- ماشين آلات توليد اجاق گاز و بخاري از هر نوع، تجهيزات حرارت مركزي ، مشعل، شوفاژ و غيره 10 سال
2- ماشين آلات توليد آبگرمكن و انواع آن ، توليد و رادياتور شوفاژ
10 سال
3- ماشين آلات توليد تهيويه مطبوع، كولر، فن كول و كولرگازي، كودپرتابل و ميني واش، انواع چيلروتجهيزات تبريد وغيره 10 سال
4- ماشين آلات توليد يخچال خانگي و ماشين لباسشوئي، يخچال فريزر، فريزر و انواع آن 10 سال
5- ماشين آلات توليد پنكه سقفي، پنكه روميري، بخاري برقي و نفتي، جاروبرقي، پلوپز، كباب پز، آرام پز ومشابه و ساعت ديوار و سماور و لوستر، چراغ خوراك پزي 10 سال
6- ماشين آلات توليد آب ميوه گيري ، چرخ گوشت خردكني، مخلوط كن ها قهوه ساز و غيره 10 سال
7- ماشين آلات توليد فلاسك آب و چاي و يخ و غذا 10 سال
8- ماشين آلات توليد يخ سازي 10 سال
9- ماشين آلات توليد سردخانه ها، سالنهاي سرد كننده و نگهداري مواد ذغائي و سبزيجات و مواد خوراكي و ملبوس ومشابه 10 سال
10- ماشين آلات توليد تهيه چراغ و توري چراغ ومشابه 10 سال
گروه25- صنايع لاستيك و تايروتيوپ :
1- ماشين آلات تهيه انواع تاير و تيوپ براي وسائط نقليه 10 سال
2- ماشين آلات تهيه روكش لاستيك 10 سال
3- ماشين آلات تهيه فوم ورابر(تشك لاستيكي) 10 سال
4- ماشين آلات تهيه فرشهاي لاستيكي و توليد تسمه پروانه 10 سال
5- ماشين آلات تهيه ريخته گريهاي لاستيك براي مصارف صنعتي (لاستيكهاي ضد حرارت، ضدآب، ضدالكتريسيته، ضدضربه و مشابه) و قالبهاي آن 10 سال
6- ماشين آلات تهيه انواع لوازم ورزشي از لاستيك 10 سال
7- ماشين آلات تهيه انواع كف و پاشنه لاستيكي 10 سال
گروه 26- صنايع چرم و كفش:
1- ماشين آلات تهيه چرم و پوست 10 سال
2- ماشين آلات تهيه و آماده كردن روده 10 سال
3- ماشين آلات تهيه سالامبور 10 سال
4- ماشين آلات تهيه مصنوعات چرمي و تهيه بند كفش و پارچه آستري كفش 10 سال
5- ماشين آلات تهيه انواع كفش چرمي، لاستيكي و سوپرفلكس، انواع پوتين و چكمه 10 سال
6- ماشين آلات تهيه انواع كفش ترلون و پارچه اي، ورزشي و كتاني و پلاستيكي وانواع سرپائي پلاستكي، انواع زيره كفش و صندل و غيره 10 سال
7- ماشين آلات تهيه قطعات يدكي ماشين آلات كارخانجات
كفش 10 سال
گروه 27- صنايع مخابرات:
1- ماشين آلات توليد تلفن و وسائل ارتباطي، رله ها، بردها و تجهيزات پستي 8 سال
2- تجهيزات و وسائل مخابراتي، بي سيم و دكل هاي محمل و پايه ها و غيره 8 سال
گروه 28- صنايع فولاد سازي و ذوب فلزات
1- ماشين آلات و تجهيزات توليد چدن و ريخته گري چدن و صنايع جنبي و كوره هاي بلند 8%
2- ماشين آلات و تجهيزات توليد فولادريزي مداوم و متناوب وريخته گري فولا د 8%
3- ماشين آلات و تجهيزات توليد مواد اوليه چدن و فولاد 8%
4- ماشين آلات وتجهيزات توليد نورد فولاد و آهن و توليدي تيرآهن وتسمه، نبشي، سپري، آرماتور و ساير محصولات نورد و فولادهاي ساختماني 8%
5- ماشين آلات و تجهيزات توليد وورق آهن و فولاد و فولادهاي صنعتي 8%
6- ماشين آلات و تجهيزات توليد فولادهاي ضدرنگ ومخصوص 8%
7- ماشين آلات و تجهيزات توليد شمش آلومينيم و ريخته گري آلومينيم 15%
8- ماشين آلات وتجهيزات توليد نورد آلومينيم ومحصولات
آلومينيومي 10%
9- ماشين آلات وتجهيزات تلويد مس و ريخته گري مس 15%
10- ماشين آلات وتجهيزات توليد فورد مس و محصولات مسي فورد و غيره 10%
11- ماشين آلات وتجهيزات توليد روي و سرب و ريخته گري روي و سرب 15%
12- ماشين آلات و تجهيزات تلويد نورد روي و سرب و محصولات روي و سرب 10%
13- ماشين آلات وتجهيزات توليد سار فلزات رنگين، ريخته گري آنها و نورد و تهيه محصولات 15%
14- ماشين آلات كوره و دستگاه تقطير ذغال سنگ وكك سازي
10 سال
15- كليه قالبهاي مربوطه ريخته گري و فلزكاري محصولات فوق در موقع بهره برداري به هزينه پذيرفته مي شود 100%
16- آجرهاي نسوز و ابزار عمل آتش خوار مورد مصرف كوره در سال استفاده در حساب هزينه پذيرفته مي شود 100%
گروه 29- صنايع آبرساني و تصفيه آب و فاضلاب:
1- ماشين آلات تهيه و توليد پمپها و توربينهاي آبي و موتورپمپها و متعلقات مربوطه 10 سال
2- ماشين آلات تهيه و توليد تجهيزات آبرساني واتصالات شبكه ها و وسايل انتقال آب 15 سال
3- ماشين آلات تهيه و توليد تصفيه فيزيكي ، شيميائي و بيولوژيكي آب و مخازن مربوطه 15 سال
4- ماشين آلات تهيه وتجهيزات تهيه آب صنعتي و سختي گيرها و پوئيزاسيون آب 10 سال
5- ماشين آلات تهيه و تجهيزات تصفيه فاضلاب شهرها 10%
6- ماشين آلات تهيه و تجهيزات تصفيه صنعتي 10 سال
7- ماشين آلات وتجهيزات شيرين كردن آب دريا و
صنايع جنبي 10%
گروه 30- صنايع كشاورزي و دامداري و مرغداري:
1- ماشين آلات تهيه و توليد وسائل و تجهيزات كشاورزي (خيش، بذرپاش، كودپاش، ديسك، خرمن كوب، لولر، وجين كن، علف چين، پيلر، سمپاش و غيره 10 سال
2- ماشين آلات و لوازم سمپاشي و فدع آفات كشاورزي و دامي 30%
3- ماشين آلات و لوازم دوشيدن شير و دامداري و كشتارگاهها و تلقيح مصنوعي و غيره 30%
4- ماشين آلات و ماشين جوجه كشي وانواع آن 30%
5- ماشين آلات پرورش جوجه و مرغداري 30%
6- ماين آلات تهيه و توليد خوراك دام و طيور، سيلوكردن خوراك دام و توليد مواد كنسانتره و آرد ماهي و صنايع دخانيات و تجهيزات تهيه توتون و تنباكو 8 سال
7- ماشين پنبه پاك كني و عدل بندي و خشك كني 10 سال
8- ماشين آلات تهيه و توليد قطعات يدكي ماشين آلات و وسائل كشاورزي، دامداري و مرغداري 10 سال
9- ماشين پرورش و تكثير ماهي 8 سال
10- انواع تراكتور، خيش، بذرپاش، كودپاش، ديسك، خرمن كوب، ماله، وجين كن، كمباين، سمپاش و لوازم دفع آفات نباتي ودامي، علف چين ونظاير آنها 30%
11- ماشين آلات دوشيدن شير و ساير ماشين آلات دامداري و
كشتار 30%
گروه 31- صنايع تراكتور سازي وكمباين:
1- صنايع وكارخانجات تراكتور سازي، زنجيري ولاستيكي بقدرتهاي متفاوت
2- صنايع و كارخانجات توليد كمباين غلات و گياهان ريشه اي و كمباين جغندر قند، نيشكر و پنبه و دانه هاي روغني 10 سال
3- صنايع وكارخانجات توليد زنجير تراكتور و تانك 10 سال
4- صنايع و كارخانجات توليدقطعات يدكي تراكتوروكمباين 10 سال
گروه 32- صنايع ماشين سازي:
1- ماشين آلات وكارخانجات توليد كمپرسور وهواي فشرده 10 سال
2- ماشين آلات وكارخانجات الكتروموتور والكتروپمپ 10 سال
3- ماشين آلات وكارخانجات مورتورهاي بنزيني 10 سال
4- ماشين آلات و كارخانجات ديزلي 10 سال
5- ماشين آلات وكارخانجات پمپهاي سانريفورژ و غيره 10 سال
6- ماشين آلات وكارخانجات توربينهاي برق وبخار آب 10 سال
7- ماشين آلات وكارخانجات بلبرينگ و رول برينگ 10 سال
8- ماشين آلات وكارخانجات پمپ هيدروليك(انواع مختلف)10سال
9- ماشين آلات و كارخانجات تجهيزات ريخته گري وقالب
گيري 10 سال
10- ماشين آلات و كارخانجات ماشين آلات كارخانجات
صنعتي 10 سال
گروه 33- صنايع سينمائي و فيلمبرداري :
1- دستگاههاي سينمائي و فيلم برداري 10 سال
2- ماشين آلات ساخت دستگاههاي فيلم برداري و
سينمائي 10 سال
3- دستگاههاي چاپ و ظهور فيلم و دوبلاژ 10 سال
4- دستگاههاي نمايش فيلم و آپاراتها 10 سال
5- دوربينهاي فلكي و تجهيزات مربوط به ستاره شناسي و
نجوم و غيره 10 سال
6- بهاي امتياز فيلمهاي وارده اعم از حق نمايش و بهاي كپي بشرح زير در حساب هزينه پذيرفته مي شود : 15 سالل
الف- چنانچه مدت قرارداد نمايش فيلم يكسال باشد 100%
ب- چنانچه مدت قرارداد زائد يكسال باشد 70%
ج- چنانچه مدت قرارداد ذكر مدت نشده باشد مدت استهلاك حداكثر 4 سال خواهد بود.
تبصره- مبداء احتساب استهلاك بهاي فيلم از روزي كه نمايش داده خواهد شد به نحو مذكور در بالا در هزينه پذيرفته مي شود( اولين نمايش فيلم مبداء سال استهلاك محسوب خواهد شد)
گروه 34- صنايع اتمي و نيروگاههاي اتمي :
1- ماشين آلات توليد تجهيزات اتمي 5 سال
2- ماشين آلات توليد كارخانجات آب سنگين 5%
3- ماشين آلات و تجهيزات نيروگاههاي هسته اي 5%
4- تجهيزات و وسائل نگهداري فضولات هسته اي 10%
گروه 35- صنايع رنگ و چسب :
1- ماشين آلات تهيه رنگهاي ساختماني 10 سال
2- ماشين آلات تهيه رنگهاي صنعتي 10 سال
3- ماشين آلات تهيه چسب و صمغ و غيره 10 سال
4- ماشين آلات تهيه چسبهاي مخصوص و صنعتي 10 سال
گروه 36- صنايع متفرقه :
1- ماشين آلات زيپ سازي 10 سال
2- ماشين آلات قالي شوئي و لباسشوئي 8 سال
3- تجهيزات سرويس و رنگ كردن اتومبيل 8 سا ل
4- تجهيزات بالانس چرخ و تيون آپ در تعمير كاري اتومبيل و خودرو 8 سال
5- ماشين آلات تهيه مداد و قلم و خودنويس و فندك 8 سال
6- ماشين آلات و وسائل مورد استفاده در پاركهاي تفريحي اعم از برقي، پتوماتيكي، روغني و الكترونيكي و غيره مانند: چرخو فلك، اكروجت، ترن هوائي، ماشينهاي برق وامثالهم 10 سال
7- تاسيسات له كابين وتله اسكي وامثالهم 10 سال
8- ماشين آلات و تجهيزات ساير صنايع متفرقه 8 سال
9- ادوات و ابزار مختلف كه در اين جدول پيش بيني نشده
است 4 سال
گروه 37- ساير اموال و اثاثيه:
1- اموال و اثاثيه وماشين آلات دفتري و لوازم اداري 10 سال
2- اموال و اثاثيه هتلها و متلها ومسافرخانه ها و رستورانها، سينما، تئاتر و امثالهم 10 سال
3- اموال و اثاثيه موسسات تعليم و تربيت 10 سال
گروه 38- حقوق مالي:
امتيازات و بهاي خريد فرمول و علائم:
1- چنانچه براي توليد مقدار معيني باشد به نسبت توليد هر سال
2- چنانچه قرارداد براي مدت معيني منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد.
3- چنانچه مبلغ مشخص براي هر سا لباشد در همان سال قابل استهلاك است.
4- در ساير شرايط 2 سال
5- حق التاليف و حق التوصيف و ساير حقوق خريداري
انحصاري 4 سال
تبصره- در موارديكه اتسهلاك براساس سال تعيين شده نسبت به مانده استهلاك نشده دارائيها در اولين سال مالياتي مشمول قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366(3/12/66) از تاريخ بهره برداري طبق سنوات مندرج در اين جدول استهلاك خواهد شد. بشرط اينكه جمع سنوات قابل استهلاك از تاريخ بهره برداري طبق سنوات مندرج در اين جدول استهلاك خواهد شد. بشرط اينكه جمع سنوات قابل استهلاك از تاريخ بهره برداري مال تا زمان اجراي اين جدول با سنواتي كه از نظر استهلاكي در اين جدول براي آن سا ل مقرر نشده از 5/1 برابر سنوات مندرج در اين جدول تجاوز ننمايد. و در صورت تجاوز حداكثر مدت كل استهلاك 5/1 برابر سنوات مذكور در اين جدول است.
نصاب 51/1 برابر مزبور فقط ناظر به مواردي است كه مدت استهلاك مقرر در اين جدول كمتر از مدتي باشد كه مطابق مقررات سابق استهلاك بوده است.
تبصره2- در مواردي كه استهلاك براساس نرخ نزولي موضوع بند الف ماده 150 قانون قانون تعيين مي گردد ملاك عمل محاسبه مانده دارائيهاي استهلاك نشده در اول سال 1368 با ضريب سال اول خواهد بود.
تبصره3- استهلاك دارائيهاي شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي براساس ضوابطي كه به موجب اساسنامه شركتهاي مزبور تعيين و به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيده يا خواهد رسيد و همچنين استهلاك دارائيهاي بانكها براساس ضوابطي كه به موجب قانون پولي و بانكي كشور تعيين شده يا مي شود پس از تصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل محاسبه خواهد بود. چنانچه با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 ضوابط محاسبه استهلاك دارائيهاي موسسات و سازمانها ئيكه مقررات قانوني مخصوصي داشته اند ملغي گرديده باشد پس از تصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل اجراء خواهد بود.
محاسبه استهلاك دارائيهاي شركتهاي آب برق يا آب و برق منطقه اي وابسه به وزارت نيرو، شركت توليد وانتقال نيروي برق ايران (توانير) سازمان برق اران و شركت خدمات مهندسي آب براساس ضوابطي كه به تصويب وزراء امور اقتصادي و دارائي و نيرو مي رسد خواهد بود.
تبصره4- نرخ استهلاك كوره هائيكه در صنعت بكار مي رود به جز مواردي كه در اين جدول در گروه راجع به صنعت خاص به خود پيش بيني شده است در هر مورد تابع حداقل نرخ استهلاك ماشين آلات مربوط به صنعت خواهد بود. آجرها و مواد نسوز مورد مصرف در ساخت يا تعمير كورهائيكه در اين جدول پيش بيني شده است در سال استفاده در حساب هزينه بهره برداري پذيرفته مي شود.
تبصره5- هزينه تاسيس از بابت مطالعات فني و تهيه پروژه صنايع موضوع بند4 ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 براساس مقررات بند مزبور قابل استهلاك خواهد بود.
تبصره6- در موراديكه مال قابل استهلاك پس از آمادگي براي بهره برداري بعلت تعطيل كار موسسه يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده و استعمال قرار نگيرد ميزان استهلاك آن در مدتي كه مورد استفاده واقع نشوده است معادل 30% نرخ استهلاكي خواهد بود كه در اين جدول براي آن دارائي تعيين گرديده است در صورتيكه محاسبه استهلاك برحسب مدت باشد 70% قايمانده مدتي كه دارائي در آن مورد استفاده قرار نرگفته است بمدت تعيين شده براي استهلاك دارائي در اين جدول اضافه خواهد شد.
تبصره7- در صنايعي كه آسيابهاي سنگي بكار مي رود و در اين جدول گروه صنعت خاص خود پيش بيني نشده است بهاي سنگ آسياب در سال استفاده از آن در حساب هزينه بهره برداري پذيرفته مي شود.
تبصره8- در موارديكه بين مودي و ماموران تشخيص درا/د مشمول ماليات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 قبلا" قطعيت ماليات در تشخيص نوع ماشين آلات و لوازم آن و ساير اموال و تطبيق آنها با گروه صنايع مذكور در اين جدول براي تعيني ميزان استهلاك اختلاف پيدا شود رسيدگي و تطبيق مورد به گروهها و رديفهاي مشروحه در جدول در كميسيوني مركب از سه نفر بشرح ذيل كه در تهران(وزارت امور اقتصادي و دارائي) تشكيل خواهد شد به عمل خواهد آمد:
1- يك نفر كارشناس وزارت صنايع با وزارت صنايع سنگين يا وزارت معادن و فلزات حسب مورد به نمايندگي و معرفي وزارتخانه هاي مذكور.
2- يك نفر از صاحبان صنايع عضو اطاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران به نمايندگي و معرفي اطاق مزبور.
3- يك نفر از كارشناسان وزارت امور اقتصادي دارائي به نمايندگي و معرفي وزارت ياد شده كه ضمنا" سمت رياست كميسيون را بعهده خواهد داشت. هر يك از سازمانهاي مذكور علاوه بر عضو اصلي لااقل يك نفر هم بعنوان علي البدل اين كميسيون تعيين خواهند كرد. كميسيون مزبور پس از رسيدگي و عنداللزوم اخذ توضيحات مودي راي مقتضي صادرخواهد كرد. و راي صادره به اكثريت مناط اعتبار است ومامورين تشخيص و هيئتهاي حل اختلاف مالياتي موظفند طبق نظر كميسيون مزبور رفتار نمايند.
تبصره9- در مورد صنايع وماشين آلات و هر گونه اموال قابل استهلاك ديگري كه در اين جدول گروه خاصي براي آن پيش بيني نشده است يا بفرض پيش بيني براي مدت بعضي از ماشين آلات و اموال ديگر مربوط به آن گروه بعنوان ساير ماشين آلات و اموال ذكر نشده و يا ماشبه و نظير نرخ استهلاك تعيين نگرديده است وزارت امور اقتصادي و دارائي جدول استهلاك آنها را بعنوان جدول متمم تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجراء خواهد گذاشت.
تبصره10- افزايش بهاي دارائيهاي موسسه ناشي از ارزيابي مجدد قابل استهلاك نخواهد بود.
تبصره11- دارائيهاي موسسه كه بصورت دست دوم خريداري مي شود طبق مقررات اين جدول قابل استهلاك خواهد بود.
تبصره12- هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك از زمان انجام هزينه حسب مورد براساس نرخ و كل مدت مقرر در اين جدول براي آن دارائي قابل استهلاك خواهد بود.
تبصره13- دارائيهائي كه قيمت تمام شده آنها بطور كامل مستهلك مي گردد تا زمانيكه در مالكيت موسسه مي باشند بايستي بهاي تمام شده وميزان ذخيره استهلاك آن دارائيها بطور كامل در دفاتر نشان داده شود.
تبصره 14- مقررات اين حدول شامل ماليات بر درآمدهائي خواهد بود كه بعد از تاريخ اجراي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 تحصيل شده و يا مربوط به سال مالي باشد كه در سال اول اجراي قانون مزبور خاتمه مي يابد و نسبت به اموالي كه ميزان استهلاك آنها در اين جدول پيش بيني نشده ولي بعدا" در جدولهاي متمم پيش بيني شود مقررات جدولهاي متمم نسبت به سالهاي مالياتي قب لاز سال تصويب جدول متمم( كه مشمول قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 مي باشد) و ماليات آن سالها قطعيت نيافته تسري داده خواهد شد.

13069 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1368/10/19 :تاريخ ابلاغ 1368/03/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران