درباره انتخاب نماينده وزارت آموزش و پرورش در هيات نظارت و بازرسي


شماره 149/دش 18/1/1376

(مصوبه سيصدو نود دومين جلسه مورخ 30/11/75 شورا يعالي انقلاب فرهنگي )
وزير آموزش و پرورش ، حجت الاسلام بهرام محمديان را به عنوان نماينده وزارت آموزش و پرورش در هيات و بازرسي معرفي كرد و با عضويت وي موافقت شد .
رئيس جمهور - و رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي - اكبر هاشمي رفسنجاني

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/11/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران