در مورد تقاضاي سازمان استخدام كشوري براي تاسيس مركز آموزش مديريت دولت مقطع كارشناسي ارشد


مصوبه يكصدو چهل و يكمين جلسه مورخ 4 / 12 / 66 شورايعالي انقلاب فرهنگي
( دستگاه اجراءكننده : نخست وزيري )
سازمان امور استخدامي و اداري كشور بشرطي ميتواند دوره كارشناسي ارشد مديريت دولت دائر كند كه آئين نامه هاي آنرا با هماهنگر ي و توافق وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه كند علاوه بر ا ين، گزينش دانشجو ،امتحانات ـ تشخيص صلاحيت استاد تدوين برنامه هاي آموزشي نيز جزو اختيارات وزارت فرهنگ و آموزش عالي است واين وزارتخانه موظف است براي حفظ كيفيت آموزش اين موسسه نظارت مستمرد دقيق داشته باشد.

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1366/12/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران