عدم اخذ هزينه تمبر اعلاميه ازدواج شامل حق الثبت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجه نيست


نظريه شماره : 5/257/ 1/60

سئوال آيا ماده واحده راجع به عدم اخذ وجوه هزينه تمبر شامل 25 دلار حق الثبت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي نيز ميشود؟

نظريه اداره حقوقي بشرح زير است :
ماده واحده لايحه قانوني راجع به عدم اخذ وجوه مربوط به هزينه تمبر اعلاميه ازدواج وطلاق مصوب 1358 منحصرا" ناظربه تمبر اعلاميه ازدواج و طالق است و شامل حق الثبت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجه نميشود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93

5 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1360/01/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران