اصلاحيه قانون بودجه سال 1376 كل كشور


شماره 117045 - 14/12/1375

سازمان برنامه و بودجه
پيرو ابلاغيه قانون بدوجه سال 1376 كل كشور به شماره 124752 مورخ 20/11/1375 به پيوست تصويرنامه شماره 689 ـ ق مورخ 9/12/1375 مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعمال اصلاح قانون فوق الذكر جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
ضمنا در جزء 2ـ6 رديف 6 بند (د) تبصره 8، رقم 50000000000 ريال صحيح است به علاوه در سطرهاي دوم و چهارم بند ح تبصره 9 و سطر سوم بند ب تبصره 19 و سطر اول بندهـ تبصهر 22 عبارت اين لايحه به اشتباه تحرير شده و عبارت اين قانون صحيح ميباشد .
رئيس جمهور ـ اكبر هاشمي رفسنجاني
شماره :689 ـ ق - 9/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرونامه شماره 633 ـ ق مورخ 17/11/1375 در خصوص قانون بودجه سال 1376 كل كشور خواهشمند است دستور فرماييد اصلاح زير را در نسخه ابلاغي اعمال نمايند:
در سزر 21 بند الف ، تبصره 10 بعد از عبارت از جمله صندلي چرخدار عبارت (كه تامين ان از توليدات داخلي استاندارد شده امكان پذير نباشد ) اضافه گردد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

15160 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1375/12/25 :تاريخ ابلاغ 1375/12/14 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران