قانون اصلاح بند 10 تبصره 5 ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور


شماره 2441 ـ ق - 21/7/1377

حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 80025 / 18596 مورخ 13/12/1377 دولت در مورد اصلاح بند 10 تبصره 5 ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 29/6/1377 مجلس شوراي اسلامي عينا تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل 123 قانون اساسي به پيوست ارسال ميگردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
شماره 48235 30/7/1377
وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري
قانون اصلاح بند 10 تبصره 5 ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 29/6/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2441 ـ ق مورخ 21/7/1377 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد .
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي

ماده واحده ـ در بند 10 تبصره 5 ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 30/4/1364 بعد از عبارت داخل پرانتز عبارت «و يك نفر مهماندار براي هر دستگاه اتوبوس » اضافه مي شود و عبارت « شهرباني » به عبارت « نيروي انتظامي » تغيير مي يابد .
قانون فوق مشتمل بر ماد واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 29/6/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/06/29 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
وزارت تعاون
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران