تصويبنامه در خصوص كالاهاي مشمول عوارض


شماره 15185 /ت 16392 هـ 28/12/1374

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 27/12/1374 بنا به پيشنهاد شماره 5711 /760 مورخ 15/12/1374 وزارت آموزش و پرورش و در اجراي بند «د» تبصره 8 قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود :
1 ـ بخشي از كالاهاي مشمول عوارض بند «د» تبصره 8 قانون بودجه سال 1375 كل كشور به شرح فهرست پيوست اين تصويبنامهتعيين مي شوند .
2 ـ دو درصد فروش كالاها و خدمات موضوع اين آئين نامه در مبادي توليد و فروش اوليه اخذ و به حساب تعيين شده در خزانه داري كل واريز مي شود .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

فهرست كالاهاي مشمول عوارض موضوع بند «د» تبصره 8 قانون بودجه سال 1375 كل كشور
رديف عنوان
1 محصولات پتروشيمي
2 انواع خودرو
3 فولاد ، لوله و پروفيل
4 مس
5 آلومينيوم
6 كاشي ، سراميك و لوازم بهداشتي ساختماني
7 سيمان
8 لاستيك خودروي سبك ( سواري و وانت )
9 لوازم خانگي ( شامل انواع يخچال و فريزر خانگي ، لباسشويي ، تلويزيون )
10 شيشه جام
11 باطري خودرو
12 شن و ماسه
فقط باطريهاي خودرو توليدي شركت باطري سازي وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اخذ مي شود .

:شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/12/27 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت آموزش و پرورش
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران